bcc lanka ltd
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය


නම තනතුර
චමින්ද වෙලේගම මහතා සභාපති
බී එන් ඩී ගුණසේකර මහතා අධ්‍යක්ෂක
ජී ආර් එම් එල් බණ්ඩාරා මහතා අධ්‍යක්ෂක
එම් පී ඩබ්ලිව් කරුණාරත්න මහතා අධ්‍යක්ෂක
පී බී ආර් කුමාර මහතා අධ්‍යක්ෂක
කේ බී ජී එස් විමුක්ති මහතා අධ්‍යක්ෂක
කේ ඒ සී ප්‍රියදර්ශනී මිය අධ්‍යක්ෂක