எங்களுடன் தொடர்பில் இரு


பி.சி.சி லங்கா
இடுகை பெட்டி 281 ஹல்ப்ட்ஸ்டார்ப் மில்ஸ்,
மீரானிய தெரு,
கொழும்பு 12
தொலைபேசி : (+94) 11 2422111 / (+94) 11 2435195
தொலைநகல் : (+94) 11 2447139 / (+94) 11 2324198
மின்னஞ்சல் : bcclankaltd@gmail.com